Kepaniteraan Permohonan

Tugas Pokok

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan

Fungsi :

 1. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
 2. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
 3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
 4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 7. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
 8. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 9. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 10. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 12. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

* Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan